drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Moryniu

WPISANIE ZAGRANICZNE AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

WYMAGANE DOKUMENTY

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

OPŁATY

DODATKOWE INFORMACJE