drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Moryniu

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO / UZYSKANIE DOWODU OSOBISTEGO W MIEJSCE UTRACONEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

osobiste złożenie wniosku i udzielenie informacji  odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moryniu, Plac Wolności 1,  pok. Nr 8,   tel. 91 466 79 58.

WYMAGANE DOKUMENTY


TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

do 30 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY

wydanie dowodu osobistego- dokument odbiera się osobiście.

OPŁATY

 brak

TRYB ODWOŁAWCZY


DODATKOWE  INFORMACJE

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993, ze zmianami) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.z 2009r.  Nr 47, poz.384).